خدمات ایران مهتا
1-بازدید و تعیین متراژ ملک
2- تصویربرداری از ملک
1-2 تهیه تصاویر دیجیتال
2-2 تهیه تصاویر پانوراما
3- تعیین وضعیت ملک در شهرداری
1-3 وضعیت ملک بر اساس طرح تفصیلی
1-1-3 وضعیت بروکف(عقب نشینی)
2-1-3 وضعیت تراکم و ساخت و ساز مجاز
2-3 وضعیت گواهی های ساخت وساز
4- اخذ گواهی های شهرداری
5- اخذ تاییدیه های ثبتی
6- مشاوره های حقوقی

1- بازدید و ممیزی (متراژ) ملک


کارشناسان شرکت مهندسی مهتا پرداز (سایت املاک ایران مهتا) با استفاده از تجهیزات پیشرفته از املاک بازدید نموده ونسبت به آماربرداری دقیق (ممیزی) ومتراژ قسمت های مختلف ملک اقدام نموده و همچنین مطابقت و عدم تطابق با سند مالکیت را مشخص مینمایند و از این طریق صاحبان املاک آمار دقیقی از وضعیت املاک خود از نظر متراژ عرصه و اعیان خواهند داشت.

2- تصویربرداری از ملک


یکی از خدمات شرکت مهندسی مهتاپرداز (سایت املاک ایران مهتا) تصویر برداری از املاک برای اطلاع رسانی دقیقتر بازار املاک میباشد،که استفاده از این خدمت باعث میشود دسترسی به اطلاعات مفید در خصوص ملک مورد علاقه جهت خرید ،فروش ورهن واجاره میسر شودوهمچنین بازدید های حضوری که خود باعث ایجاد مزاحمت برای مالک و خریدار میباشدجلوگیری شود.این خدمت به دو طریق انجام میگیرد،که راه اول عکسبرداری ثابت با دوربین دیجیتال میباشدوراه دوم تهیه تصاویر پانوراما(360درجه)با استفاده از نرم افزار ها وعکسبرداری حرفه ای میباشد.

1-2 تهیه تصاویر دیجیتال


کارشناسان سایت املاک ایران مهتا بااستفاده از دوربین های دیجیتال حرفه ای اقدام به عکسبرداری اززوایای مختلف املاک ازجمله اتاق ها،حیاط،آشپزخانه،پذیرایی و... مینمایدوتصاویر گرفته شده برروی اطلاعات ثبت شده در سایت ایران مهتا آورده میشود.

2-2 تهیه تصاویر پانوراما


به هرگونه دورنمای وسیع سراسری از یک فضا پانوراما گفته میشود.عکس های پانوراما عکس هایی هستند که فضای وسیعتری نسبت به عکس های معمولی را پوشش میدهند.شرکت مهندسی مهتاپرداز با اتکا به دانش فنی متخصصین ونیز تجهیزات و امکانات پیشرفته عکاسی امکان بازیدمجازی از املاک را برای کاربران فراهم میکند.بازدید مجازی دارای این مزیت است که بدون حضور فیزیکی وازطریق شبکه جهانی اینترنت از امکانات وخدمات ملک موردنظر به صورت کاملا سه بعدی با تمام جزئیات همراه با محیطی زنده وگرافیکی بازدید نمایید.

3- تعیین وضعیت ملک در شهرداری


1-3 وضعیت ملک بر اساس طرح تفصیلی


طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که بر اساس معیارها وضوابط کلی طرح جامع شهر ،نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر وموقعیت و مساحت زمین برای هریک از آنهاووضع دقیق وتفصیلی شبکه عبور ومرور ومیزان تراکم جمعیت وتراکم ساختمانی در واحدهای شهری واولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی وتسریع حل مشکلات شهری وموقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود. شرکت بر اساس ضوابط طرح تفصیلی خدمات زیر را در این حوزه ارائه میدهد.


1- ارائه نوع کاربری مجاز ملک براساس طرح تفصیلی
2- تعیین میزان تراکم ساختمانی ومساحت های مجاز ساخت
3- تعیین تعداد طبقات مجاز ملک
4- مشخص نمودن وضعیت گذربندی معابراطراف ملک
5- بررسی وضعیت تفکیک/تجمیع ملک
6- میزان عقب نشینی و تعیین مساحت باقیمانده ملک

1-1-3 وضعیت بر وکف (عقب نشینی)


بر:حدی ازقطعه زمین میباشدکه مشرف به گذر باشد.
کف:تراز سطح مبنای ارتفاع ساختمان نسبت به متوسط تراز تمام شده وپیاده روی گذرهای محیطی قطعه زمین یا ملک میباشد. کارشناسان ومشاوران شرکت مهندسی مهتاپرداز با توجه به قوانین مصوب وطرح تفصیلی بروکف ملک موردنظرراتعیین وضعیت نموده و تطابق وعدم تطابق با طرح های تفصیلی املاک در حوزه بروکف ،اعم از عقب نشینی،اضافه ساخت وکرسی مجاز رامشخص و با ارائه مشاوره های تخصصی واقدامات قانونی میتوانند از بروز تخلفات در این زمینه جلوگیری نمایند.

2-1-3 وضعیت تراکم و ساخت وساز مجاز


حوزه های مسکونی آن قسمت از اراضی شهر هستند که به احداث مسکن اختصاص یافته وبسته به شرایط،تراکم جمعیتی متفاوتی برای آنها پیش بینی شده است.وبا توجه به محله بندی شهر که برای هریک ازآنها به طور جداگانه شناسنامه اطلاعاتی تهیه شده ،جمعیت های پیشنهادی دقیق تری مشخص گردیده است.همچنین استفاده غیر مسکونی در این حوزه ها در حد ضوابط و مقررات مشخص شده مجاز میباشد. براساس طرح تفصیلی مصوب هرشهر هرملک دارای تراکم ساختمانی مشخصی میباشدکه براساس نوع تراکم ویژه آن ملک موارد زیر مشخص میگردد.


1- میزان مجاز فضای اشغال زمین
2- میزان مجاز ساخت وساز
3- حداکثر تعداد طبقات ساختمان
4- حداکثر ارتفاع ساخت

4- اخذ گواهی های شهرداری


شرکت مهندسی مهتاپرداز(سایت املاک ایران مهتا) با رعایت قوانین جاری و بااستفاده از کارشناسان مجرب در زمینه صدور پروانه ساختمان،گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان در شهرداری ها میتواند خدمت رسان هموطنان عزیز در اخذ پروانه ساخت جدید،تمدید اعتبار وپایان کار ،پیگیری کمیسیون های شهرداری در مورد تخلفات ساختمانی وسایر گواهی های مربوط به املاک در حوزه شهرداری ها باشد.
تعدادی از گواهی هایی که این شرکت میتواند ارائه دهد عبارتند از:


- اخذ گواهی صدور پروانه از مراحل تشکیل پرونده، بازدید، طرح تفصیلی، دریافت دستور نقشه، پیگیری وآماده سازی نقشه، پرداخت عوارض و دریافت گواهی
- اخذ گواهی پایان کار
- گواهی عدم خلاف

5- اخذ تأییدیه های ثبتی


با توجه به اینکه زیربنا و شناسنامه هرملک سند مالکیت میباشد،وبه منظورصدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده برروی اراضی با سابقه ثبتی که منشا تصرفات متصرفان نیز قانونی است.
شرکت مهندسی مهتاپرداز در امور ثبتی ذیل نیز خدمت رسان هموطنان عزیز میباشد.

- تعیین وضعیت املاک از لحاظ حائز شرایط بودن برای اخذ سند
- پیگیری اخذ سندبرای املاک قولنامه ای وفاقد سند
- تهیه نقشه وتکمیل فایل گواهی تعیین مختصات ملک
- پیگیری درخواست های صدور سند در هیئت های رسیدگی
- پیگیری نوبت های ثبتی و اخذسند مالکیت برای نوبت های مذکور

6- مشاوره امور حقوقی


بدون تردید یکی از مهمترین مباحث در تأمین املاک ، رعایت ابعاد حقوقی یک معامله است که شامل اهلیت طرفین معامله ، صحت موضوع معامله اعم از مشروع بودن ،موجود بودن و صحت مدارک و اسناد و .... می باشد و از آنجائیکه بسیاری از اشخاص در زمینه قوانین و مسائل حقوقی از اطلاعات مکفی بی بهره اند لذا شرکت مهندسی مهتا پرداز با استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی مجرب و متخصص در زمینه قراردادها ، متعاملین را یاری و در صورت تمایل می تواند از ابتدا معامله را نظارت نمود و شروط متعاملین را در قرارداد مد نظر قرار داده و بدینوسیله دغدغه و تشویش خاطر طرفین معامله را مرتفع نماید.